Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, felanmälan, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen. 

Ordförande
Linda Bergman

 

Styrelseledamot
Marta Lorentzi

   

Sekreterare
Helena Havbrandt

   

Kassör
Andreas Björk

   

Suppleant
Elisabeth Ingemarsson

      

Suppleant
Alexander Hermansson