Nyheter

Uppdaterade trivselregler

Regler gällande parkering har förtydligats

"Parkeringsplatser   

Varje hushåll har rätt till en (1) egen parkeringsplats i anslutning till Sjöbo 1 och Sjöbo 2 som man betalar en avgift för. Om platser finns kvar som inte används kan man få hyra ytterligare platser. Parkeringsplatserna är inte personligt markerade. Var och en hjälps åt att underhålla platserna genom att skotta undan snö och sopa vid behov. Parkering Sjöbo 2 ska ske inom den vita linjen för att det ska finnas plats för utryckningsfordon om något händer.

Bostadsrättsinnehavarna är skyldiga att se till att deras besökare inte tar upp mer parkeringsplatser med fordon än bostadsrättsinnehavaren betalar för."