Minska brandrisk enkelt hemma

Anders övergård, även känd som "Arga snickaren" förklarar enkelt hur man minskar brandrisken: